Rito ro hetelela mayelano ni buku ya dyondzo ya minkarhi ya makumu

Print Friendly, PDF & Email

Hambi leswi ndzi ti karhateke ndzi dyondza leswi Rito ra Xikwembu ri swi vulaka mayelano ni nhloko-mhaka leyi, nikuva ndzi endlile vulavisisi eka leswi va dyondzisi van’wani va swa Xikwembu va swi tsaleke mayelano na yona eka tinguva hinkwato, a ndzi nge vuli handle ko kanakana leswaku nhlamuselo ya mina yi hetisekile hi matlhelo hinkwawo, hikokwalaho, loko miri ni matwisiselo yo hambana ni ya mina a swive tano, Hosi ayi ve na n’wina yi mi katekisa.

Hilaha ndzi twisisaka vuprofeta hakona, byi nyikiwile leswaku lava va hanyaka na nkarhi wu nga se fika va ta va ni vutivi bya leswi Xikwembu Xi kunguhataka ku swi endla , naswona, va tava ni ku langutela ko hlamarisa ni ku swi rindzela. Xa vumbirhi , byi nyikiwile eka lava va nga tava vari karhi va hanya loko swilo leswi swi hetiseka, kuva va ta kota ku swi tiva eku humeleleni ka swona, tani hi ku endla kumbe ku tshinya ka Xikwembu , nakona va ta tiva hilaha va nga ta ti hlamulela hakona.

Hi fanele ku swi tekela enhlokweni leswaku vuprofeta I mianakanyo ya Xikwembu ni makungu ya Xona, ni leswaku yile henhla swinene eka ya hina hilaha ku nga heriki, hilaha matilo ma hambaneke hakona ni misava (Es 55:9). Hi xikombiso : vuprofeta  bya kuta ka Kriste emisaveni ro su-ngula byi profetiwile hi vaprofeta vo tala swinene , kambe na swi te tano, vapfumeri vo tala a va N’wi tivanga loko a tile, vunyingi bya vapfumeri a va Nwi tivanga leswaku I Mesiya , nakona lava N’wi tiveke, a va twisisanga Ntirho wa Yena hiku hetiseka, kumbe hi leswi Moya Lowo Kwetsima a wu nga se nyikeriwa eka vanhu hi mpimo lowu heleleke.

Vunyingi bya leswi tsariweke eka vuprofeta mayelano ni minkarhi ya ma-kumu swi kongomisiwile eka lava va nga tava va ri karhi va hanya hinkarhi wa kona, ku nga nkarhi wa ku hetiseka ka swona, Moya Lowo Kwetsima wu ta va pfuna ku swi twisisa leswaku va vuyeriwa eka swona..

Loko kuri hina, a hi dzuniseni Hosi ku va Yi hi paluxerile leswaku Yona Yi tiva lomu Yi kongomaka kona. Yona Yi tiva goza rin’wana ni rin’wana ra ndlela, nakona hinkwaswo swita fika emakumu hi ndlela leyinene. Ntirho wa hina ahi ku tiva hinkwaswo, kambe I wa ku endla hinkwaswo : ku endla hinkwaswo leswi hi swi tivaka, ni ku tiphina eka Yena siku rin’wana ni rin’wana.

XANA HUNGU NKULU EKA NHLAVUTELO HI RIHI KE:

HI LERI NGO YESU I MUHLURI 

NASWONA EKA YENA,

SWITANO EKA MUKWETSIMI UNWANA NI UNWANA!

HALELUYA!

//////////